Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Ưu Hóa Điều Chỉnh Tháng 8.

Ngày đăng: 22/08/2023

TRỞ VỀ

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho Học Viên, trong tháng 8 này! Game sẽ có một số ưu hóa và điều chỉnh như sau:

Ưu Hóa:

- Ưu hóa tính năng ghép nhanh, khi ghép nhanh không bao gồm mảnh của hệ Hỗn Loạn

- Ưu hóa giao diện hiển thị các giai đoạn Tranh Đoạt Bleach khi chưa phân cụm và chưa bắt cặp đối thủ

- Ưu hóa vấn đề Mê Cung Ảo Cảnh vật phẩm khấu trừ che icon

- Ưu hóa  miêu tả chi tiết thanh tẩy Thiên Phú, nói rõ giới hạn thanh tẩy, hiệu quả thực tế không thay đổi

- Ưu hóa sự kiện Xâm Lược Xeno, khi dùng tính năng càn quét tăng thêm tính toán quái

- Ưu hóa một số giao diện Chiến Lệnh, sau khi nhận xong tất cả thưởng ẩn giao diện này

- Ưu hóa Tiệm Bảo Khí, chuyển Chén Thánh Nhỏ vào Tiệm của Ma Thuật Chiến

- Ưu hóa hiển thị vượt ải Suton Oshan, boss và tiểu quái sau khi kích sát hết hiển thị vượt ải

- Fix vấn đề mua không làm mới ở Tiệm Suton Oshan

- Fix vấn đề khi check anh hùng người chơi không hiện thị Skin

- Fix vấn đề Xem Bói Mê Cung Ảo Cảnh có biểu hiện lỗi

- Fix vấn đề tiến bậc Thánh Văn hiển thị lỗi

- Fix vấn đề vòng loại giải đỉnh cao sau khi bị khiêu chiến giao diện không làm mới

- Fix vấn đề khi chiến đấu Giải Guild Anh Hùng nhấp làm mới hiển thị lỗi

- Fix vấn đề Popup trùng lặp Suton Oshan

- Fix vấn đề sau khi vượt ải Suton Oshan điểm đỏ vẫn tồn tại

- Fix vấn đề Viễn Chinh Bụi Sao đổi ải hiển thị lỗi

- Fix vấn đề khi anh hùng trong Tháp Cộng Hưởng tăng trưởng tăng sao và giải phóng thuộc tính tăng lỗi, cần reset xong mới khôi phục bình thường

- Fix Thế Giới Hỗn Loạn càn quét không tính vào nhiệm vụ Nổi Dậy Thứ Nguyên

- Hủy giới hạn tăng sao BXH Suton Oshan

- Mở Tướng mới Asuka

Điều chỉnh:

- Giảm hiệu quả tấn công Ấn Ký Reishi Yhwach chỉnh thành 10%, thêm mới hiệu quả hấp thu kháng bạo địch chuyển hóa thành bạo kích bản thân.

- Hệ số sát thương kỹ năng 3 Bát Thần tăng đến 208%

- Tỉ lệ chuyển đổi sát thương vật lý hiệu quả bậc 4 chuyên thuộc Inoue Orihime tăng đến 15%

- Hiệu quả trúng độc kỹ năng 3 Bayonetta 3 tăng thêm 1 mục tiêu hơn nữa duy trì chỉnh thành 3 lượt

- Hiệu quả tiến hóa Kính Toái Hamon, sát thương vật lý gây ra chỉnh thành sát thương thực gây ra

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE