Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

[Thông Báo] Bảo Trì Gộp Server.

Ngày đăng: 04/08/2022

TRỞ VỀ

Học Viên thân mến!

Chốn đông vui ai mà chẳng thích. Bởi vậy, Rem xin phép được thông báo sự kiện gộp server từ S1 đến S9 để chốn nào cũng đông vui nhé!

Chi tiết:

Thời gian

Thời gian bảo trì gộp server:

Bắt đầu: 13h30 ngày 04/08/2022

Kết thúc: 17h00 ngày 04/08/2022

Thời gian gộp cụm:

 • Lúc 13h30 đến 15h00 sẽ gộp 2 cụm: S2, S3 vào S1 và S4, S5 vào S6
 • Lúc 16h000 đến 17h00 sẽ gộp cụm S7, S9 vào S8

Phạm vi

Các server từ S1 đến S9

Quy tắc gộp

 • Gộp S2, S3 vào S1
 • Gộp S4, S5 và S6
 • Gộp S7, S9 vào S8

Lưu ý

 • Các cổng đăng nhập và nạp thẻ vẫn giữ nguyên như ban đầu. Học viên ở server nào vẫn đăng nhập và nạp thẻ theo server gốc trước đó
 • Sau khi gộp server Tiệm Guild sẽ bị reset
 • Tài khoản có nhân vật ở 3 server tiến hành gộp, không nằm trong điều kiện nhân vật bị xóa, khi đăng nhập tài khoản ở server gốc nào thì sẽ nhận nhân vật ở server đó.
 • Trong khi gộp sẽ tiến hành xóa bớt data người chơi trên server. Điều kiện nhân vật bị xóa như sau:
Nhân vật thõa mãn cả 3 điều kiện: Cấp < 60
30 ngày không login
EXP VIP <1000
 • Tất cả các BXH sẽ được tính lại theo số liệu nhân vật mới sau khi gộp
 • Trong thời gian bảo trì gộp server học viên không thể đăng nhập và nạp thẻ vào game

Chúc các Học Viên có những giây phút vui vẻ t

----- Rem kính bút -------

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE