Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Ưu Đãi Cuối Năm - Khuyến Mãi 50% Vé Nạp Đạt Mốc.

Ngày đăng: 29/12/2022

TRỞ VỀ

Học Viên thân mến,

Trong không khí rộn ràng cuối năm, Học Viện Bá Vương xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể Học Viện: một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Để thêm niềm vui trong dịp Lễ này, Rem cũng gửi đến các Học Viên sự kiện Ưu Đãi Cuối Năm - Khuyến Mãi 50% Vé Nạp.

Tham gia ngay với Rem nhé!!!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 30/12
  • Kết thúc: 23h59 ngày 31/12

Phạm vi

  • Áp dụng cho tất cả máy chủ

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, Học Viên tiến hành thanh toán trực tiếp ở ingame hoặc quy đổi GOSU vào game (kim cương/vé nạp) sẽ được khuyến mãi 50% vé nạp tương ứng với mốc nạp.

Lưu ý

- Học Viên tích nạp đạt mốc nào sẽ nhận khuyến mãi theo mốc đó, mỗi 300 VNĐ sẽ tính nạp 1 Vé Nạp.

- Ví dụ: Học Viên tiến hành nạp ở trang Pay.gosu.vn gói 180,000 VND sẽ tính nạp 600 Vé, tương ứng với gói nạp Inapp 229,000 sẽ tính tích nạp 763 Vé Nạp.

- Phần Vé Nạp vượt quá khỏi mốc quy định sẽ không được tính vào khuyến mãi. Ví dụ nạp 4000 Vé Nạp, chỉ đạt mốc 3000 Vé Nạp và chỉ nhận được khuyến mãi 1500 Vé Nạp.

Phần thưởng

Mốc Phần thưởng
                      600                                                                                              300
                  1,200                                                                                              600
                  3,000                                                                                          1,500
                  6,000                                                                                          3,000
                12,000                                                                                          6,000
                20,000                                                                                        10,000
                30,000                                                                                        15,000
                50,000                                                                                        25,000

Lưu ý:

- Đạt mốc thưởng nào sẽ nhận khuyến mãi mốc thưởng đó và không cộng dồn các mốc.

- Sự kiện tính cả nạp inapp - và quy đổi GOSU thành vé nạp, nên sẽ tính 300 VND tương ứng với 1 Vé Nạp.

- Ví dụ Học Viên hành tích nạp 800 Vé Nạp sẽ được nhận phần thưởng mốc 600 Vé nạp tướng ứng 300 Vé Nạp.

- Phần thưởng sẽ được trao quà thư ingame sau 2-3 ngày kết thúc sự kiện.

- Dùng vé nạp để mua các gói quà sẽ không được tính vào sự kiện.

- Chúc Học Viên có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

-----Rem kính bút-----  

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE