Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Tăng quà chương trình tri ân VIP.

Ngày đăng: 15/11/2022

TRỞ VỀ

Học Viên thân mến,

Chúng ta đã và đang cùng nhau xây dựng nên một Học Viện Bá Vương Mobile lớn mạnh. Cảm ơn những đóng góp của Học Viên để sản phẩm có thể phát triển như hôm nay và đặc biệt là ý kiến và điều chỉnh phần quà dành cho chương trình tri ân VIP. Chính vì vậy, BQT Học Viện Bá Vương Mobile đã quyết định tăng cấp phần quà tri ân Học Viên đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ trong thời gian qua.

Chi tiết như sau:

Thời gian

Áp dụng từ ngày 18/11/2022

Phần thưởng mới

Thưởng đạt cấp VIP

Cấp VIP Exp Phần thưởng
11 100.000

Ấn Ký V x1

Mảnh Ấn Ký x5.000

Quà Vật Liệu Hiếm x30

Kim Cương x5.000

12 150.000

Bảo Thạch Ma Lực x30

Mảnh Thần Khí x2.000

Chìa Khóa Thứ Nguyên x10.000

Kim Cương x10.000

13 300.000

Ấn Ký V x1

Mảnh Ấn Ký x10.000

Bộ Đồ Linh Thú Tiếp Ứng x1

Kim Cương x15.000

14 500.000

Kim Cương x15000

Bảo Thạch Ma Lực x40

Vật Liệu Tự Chọn V x10

Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn x50

15 800.000

Kim Cương x20.000

Bảo Thạch Ma Lực x50

Vật Liệu Tự Chọn V x30

Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn x100

16 1.200.000

Kim Cương x20.000

Bảo Thạch Ma Lực x 60

Vật Liệu Tự Chọn V x50

Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn x150

17 1.600.000

Kim Cương x30.000

Bảo Thạch Ma Lực x70

Vật Liệu Tự Chọn V x50

Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn x200

18 2.000.000

Kim Cương x50.000

Bảo Thạch Ma Lực x100

Vật Liệu Tự Chọn V x50

Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn x200

Quà TOP nạp tháng

Top  Phần Thưởng  Số Lượng
Top 1 Kim Cương 50000
Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn 200
Anh Hùng Thần Ma VI 3
Trang Bị Đỏ 5 Sao 4
Top 2 - 3 Kim Cương 30000
Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn 100
Anh Hùng Thần Ma VI 3
Trang Bị Đỏ 5 Sao 3
Top 4 - 5 Kim Cương 20000
Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn 50
Anh Hùng Thần Ma VI 2
Trang Bị Đỏ 5 Sao 2
Top 6 - 10 Kim Cương 10000
Anh Hùng Thần Ma VI 1
Ấn Ký IV 2
Trang Bị Đỏ 5 Sao 1

Lưu ý: Mảnh Anh Hùng Hỗn Loạn có thể tùy chọn mảnh tướng hệ hỗn loạn

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE