Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Nhận 50% Vé Nạp Khi Đạt Mốc.

Ngày đăng: 05/11/2022

TRỞ VỀ

Học Viên thân mến,

Một sự kiện quen thuộc nhưng có chút đổi mới đã trở lại với Học Viên rồi đó, cùng Rem tìm hiểu nha!

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 05/11
  • Kết thúc: 23h59p ngày 07/11

Phạm vi

  • Áp dụng cho tất cả máy chủ

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Học Viên tiến hành tích nạp đạt mốc sẽ nhận được khuyến mãi 50% Vé Nạp tướng ứng với mốc nạp.

Lưu ý:

- Mốc khuyến mãi sẽ được tính tích lũy đến khi hết sự kiện.

- Học viên tích nạp đạt mốc nào sẽ nhận khuyến mãi theo mốc đó, mỗi 300 VND sẽ tính nạp 1 Vé Nạp.

Ví dụ học viên tiến hành nạp ở trang Pay.gosu.vn gói 180,000 VND sẽ tính nạp 600 Vé, tương ứng với gói nạp Inapp 229,000 sẽ tính tích nạp 763 Vé Nạp.

- Phần Vé Nạp vượt quá khỏi mốc quy định sẽ không được tính vào khuyến mãi. Ví dụ nạp 4000 Vé Nạp, chỉ đạt mốc 3000 Vé Nạp và chỉ nhận được khuyến mãi 1500 Vé Nạp.

Phần thưởng

Mốc vé nạp  Phần thưởng vé nạp
600 300
1.200 600
3.000 1.500
6.000 3.000
12.000 6.000
20.000 10.000
30.000 15.000

Lưu ý:

- Đạt mốc thưởng nào sẽ nhận khuyến mãi mốc thưởng đó và không cộng dồn các mốc.
Ví dụ học viên hành tích nạp 800 Vé Nạp sẽ được nhận phần thưởng mốc 600 Vé nạp tướng ứng 300 Vé Nạp.
- Phần thưởng sẽ được trao quà thư ingame sau 2-3 ngày kết thúc sự kiện.
- Dùng vé nạp để mua các gói quà sẽ không được tính vào sự kiện.

Chúc Học Viên có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

-----Rem kính bút-----  

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE