Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Khuyến Mãi 50% Vé Nạp Đạt Mốc.

Ngày đăng: 11/03/2023

TRỞ VỀ

Học Viên thân mến,

Cơ hội để tích lũy Vé Nạp trong những ngày cuối tuần với Rem trong sự kiện Khuyến Mãi 50% Vé Nạp.

Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay nào!!!!

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 11/03/2023
  • Kết thúc: 23h59p ngày 14/03/2023

Phạm vi

  • Áp dụng cho tất cả máy chủ

Nội Dung

- Trong thời gian sự kiện, Học Viên tiến hành thanh toán trực tiếp ở ingame hoặc quy đổi GOSU vào game (kim cương/vé nạp) sẽ được khuyến mãi 50% vé nạp tương ứng với mốc nạp

Lưu ý:

- Học viên tích nạp đạt mốc nào sẽ nhận khuyến mãi theo mốc đó, mỗi 300 VND sẽ tính nạp 1 Vé Nạp.

Ví dụ học viên tiến hành nạp ở trang Pay.gosu.vn gói 180,000 VND sẽ tính nạp 600 Vé, tương ứng với gói nạp Inapp 229,000 sẽ tính tích nạp 763 Vé Nạp.

Phần Vé Nạp vượt quá khỏi mốc quy định sẽ không được tính vào khuyến mãi. Ví dụ nạp 4000 Vé Nạp, chỉ đạt mốc 3000 Vé Nạp và chỉ nhận được khuyến mãi 1500 Vé Nạp.

Phần Thưởng

Mốc Phần thưởng
600 300
1.200 600
3.000 1.500
6.000 3.000
12.000 6.000
20.000 10.000
30.000 15.000
50.000 25.000

Lưu ý

- Đạt mốc thưởng nào sẽ nhận khuyến mãi mốc thưởng đó và không cộng dồn các mốc.
- Sự kiện tính cả nạp inapp - và quy đổi GOSU thành vé nạp, nên sẽ tính 300 VND tương ứng với 1 Vé Nạp.
- Ví dụ học viên hành tích nạp 800 Vé Nạp sẽ được nhận phần thưởng mốc 600 Vé nạp tướng ứng 300 Vé Nạp.
- Phần thưởng sẽ được trao quà thư ingame sau 2-3 ngày kết thúc sự kiện.
- Dùng vé nạp để mua các gói quà sẽ không được tính vào sự kiện.

Chúc Học Viên có những trải nghiệm vui vẻ, thú vị cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

-----Rem kính bút-----  

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE