Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Chuỗi Sự Kiện Tuần 61 - Ma Vương Rimuru.

Ngày đăng: 18/08/2023

TRỞ VỀ

Sự kiện tuần mới đã bắt đầu, sẵn sàng tham gia nào các Học Viên

Cùng Rem tìm hiểu chi tiết nhé!

Thời gian

🎯 Bắt đầu: 00h00 ngày 18/08/2023

🎯 Kết thúc: 23h59 ngày 24/08/2023

Phạm Vi

Ngoại trừ máy chủ có sự kiện 2 và 3 tuần mở máy chủ

Nội Dung

Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Học Viên có thể rút được Skin Rimuru và nhiều skin hiếm khác

Tiếp Ứng C.C

Trong thần gian diễn ra sự kiện, Học Viên có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày hoặc trực tiếp mua gói quà để nhận vật phẩm rút thưởng, rút thưởng và thu thập đủ 270 vật phẩm có thể đổi tiếp ứng CC