Phần thưởng

Học Viên tham gia sự kiện đạt các yêu cầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Nội dung

  • Phần thưởng sẽ được quy đổi sang Giftcode Học Viện Bá Vương Mobile.
  • Đối với mốc 1 Triệu view, mỗi tài khoản chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Lưu ý: Giftcode chỉ có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày phát Giftcode.

Quà thưởng

Phần thưởng đăng 03 video mỗi tuần

Nội dung Phần thưởng Điều kiện
Đăng video mỗi tuần - Kim Cương x100
- Mảnh Tinh Anh Ngẫu Nhiên 5 sao x10
- Mảnh Thần Khí x20
- Vàng x100,000
Tối thiểu đăng 03 video trong tuần

Phần thưởng BXH theo Tuần

Hạng Phần thưởng Điều kiện
1 - Mảnh Gilgamesh x50
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x3
- Mảnh Ấn Ký x1000
- Đá Tiến Bậc x3000
Tối thiểu đạt 50,000 lượt view trong tuần
2 - 3 - Mảnh Gilgamesh x30
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x2
- Mảnh Ấn Ký x500
- Đá Tiến Bậc x2000
Tối thiểu đạt 30,000 lượt view trong tuần
4 - 6 - Mảnh Gilgamesh x20
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x1
- Mảnh Ấn Ký x500
-Đá Tiến Bậc x1000
Tối thiểu đạt 10,000 lượt view trong tuần
7 - 10 - Mảnh Gilgamesh x10
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x1
- Mảnh Ấn Ký x300
- Đá Tiến Bậc x500
Tối thiểu đạt 7,000 lượt view trong tuần
11 - 20

- Mảnh Gilgamesh x10
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x1
- Mảnh Ấn Ký x300
-Đá Tiến Bậc x300

Tối thiểu đạt 3,000 lượt view trong tuần
21 - 100 - Mảnh Gilgamesh x10
- Túi TB Đỏ Ngẫu Nhiên 1 Sao x1
- Mảnh Ấn Ký x100
- Đá Tiến Bậc x100
Tối thiểu đạt 1,000 lượt view trong tuần

Phần thưởng đạt mốc

Lượt View Phần thưởng
Mốc 500 lượt view - Kim Cương x100
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x1
- Vàng x200000
- Đá Tiến Bậc x10
Mốc 1,000 lượt view - Kim Cương x200
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x2
- Vàng x250000
- Đá Tiến Bậc x15
Mốc 2,000 lượt view - Kim Cương x300
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x3
- Vàng x300000
- Đá Tiến Bậc x20
Mốc 3,000 lượt view - Kim Cương x400
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x4
- Vàng x350000
- Đá Tiến Bậc x25
Mốc 5,000 lượt view - Kim Cương x500
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x5
- Vàng x400000
- Đá Tiến Bậc x30
Mốc 7,000 lượt view - Kim Cương x600
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x6
- Vàng x450000
- Đá Tiến Bậc x35
Mốc 10,000 lượt view - Kim Cương x700
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x7
- Vàng x500000
- Đá Tiến Bậc x40
Mốc 30,000 lượt view - Kim Cương x800
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x8
- Vàng x600000
- Đá Tiến Bậc x50
Mốc 50,000 lượt view - Kim Cương x900
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x9
- Vàng x700000
- Đá Tiến Bậc x60
Mốc 70,000 lượt view - Kim Cương x1000
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x10
- Vàng x800000
- Đá Tiến Bậc x70
Mốc 100,000 lượt view - Kim Cương x1100
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x20
- Vàng x900000
- Đá Tiến Bậc x80
Mốc 200,000 lượt view - Kim Cương x1200
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x30
- Vàng x1000000
- Đá Tiến Bậc x90
Mốc 300,000 lượt view - Kim Cương x1300
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x40
- Vàng x2000000
- Đá Tiến Bậc x100
Mốc 500,000 lượt view - Kim Cương x1400
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x50
- Vàng x3000000
- Đá Tiến Bậc x200
Mốc 700,000 lượt view - Kim Cương x1500
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x60
- Vàng x4000000
- Đá Tiến Bậc x300
Mốc 1,000,000 lượt view - Kim Cương x2000
- Vé Triệu Hồi Cao Cấp x100
- Vàng x500000
- Đá Tiến Bậc x500
Các mốc tiếp theo sẽ được cập nhật


Chúc Học Viên có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

----Rem kính bút----