Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Tính Năng - Xuyên Không.

Ngày đăng: 10/11/2022

TRỞ VỀ

Tính năng Xuyên Không sẽ gồm ba tính năng: 

- Hủy Hiệp Ước Anh Hùng

- Đổi Khế Ước

- Hủy Hiệp Ước cao cấp

Chi tiết:

Hủy Hiệp Ước Anh Hùng

- Học Viên sử dụng vé giải ước để gải ước với Anh Hùng 7,8 và 9 sao, sau khi giải ước được nhận thế thân anh hùng hệ này và Thẻ Bản Thế số lượng nhất định.
- Giải ước trả về tất cả đạo cụ và vật phẩm đã dùng khi dường anh hùng. Nhưng khi phân giải tướng 9 sao thì sẽ mất chìa khóa thứ nguyên và cửa thứ nguyên. Nên Học Viên lưu ý thu hồi hai vật phẩm đó trước khi phân giải.

Đổi Khế Ước

- Học Viên sử dụng vé chuyển đổi Anh Hùng 10, 11, 12, 13 sao thành Anh Hùng khác, chuyển đổi cần bản thể và những Anh Hùng tương đồng khác đã chọn chính là Anh Hùng cần chuyển đổi ra

- Chiến Đấu, Khoa Học và Ma Pháp được chuyển đổi lẫn nhau, Thần Minh và Ác Ma được chuyển đổi lần nhau

- Cần Đặc Biệt chú ý: Sau khi chuyển đổi thành công, không hoàn trả Thẻ bản thể anh hùng trước khi chuyển đổi. 

Hủy Hiệp Ước Cao Cấp

- Học Viên sử dụng thư giải ước cáo cấp để gải ước với Anh Hùng 10, 11, 12 và 13 sao, sau khi giải ước được nhận thế thân anh hùng hệ này và Thẻ Bản Thế số lượng nhất định.
- Anh Hùng giải ước sẽ tốn thư giải ước cấp cao, cấp sao Anh Hùng giải ước khác nhau, số lượng vật phẩm tốn khác nhau

- Sau khi Anh Hùng giải ước, trang bị Anh Hùng, chuyên thuộc, chip thừa không đổi; trả về vật liệu thức tỉnh bằng hình thức thế thân; Thiên phú 11, 13 sao trả về Chip Thiên Phú của nó, và 100% trả về Vàng dường tốn, EXP, Đá Tiến Bậc

- Khi giải ước, Anh Hùng vượt giới hạn cấp sẽ giảm xuống cấp 250

Chúc Học Viên có những giây phút trải nghiệm vui vẻ, thú vị cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

-----Rem kính bút-----

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE