Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Tính Năng Mới - Máy Dẫn Lực Và Dưỡng.

Ngày đăng: 09/11/2023

TRỞ VỀ

Học Viên Thân Mến,

Tính năng mới Máy Dưỡng Lực Và Dưỡng đã được cập nhật, tính năng này sẽ giúp các Học Viên tăng cường sức mạnh cho các anh hùng