Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Đặc Quyền VIP.

Ngày đăng: 20/06/2022

TRỞ VỀ

Các Học Viên thân mến,

Để các Học Viên có thể hiểu rõ hơn các ưu đãi mà chỉ VIP mới có trong Học Viện Bá Vương Mobile, Rem xin giới thiệu đến các Học Viên hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

 

Nội dung chi tiết

Cấp VIP Mức Nạp (Kim Cương) Quyền Lợi VIP Quà Đặc Quyền
VIP 0 0 Đến Đấu Trường mua 3 lần

Vàng x200,000

Exp Anh Hùng x100,000

Vé Tầm Bảo Thường x2

Tác chiến nhanh 3 lần
Số lần mua Tháp Thí Luyện 3 lần
Số lần làm mới Thương Nhân Thần Bí 100 lần
Số lần hồi sinh Vượt Ải Trảm Tướng 2 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 3 điểm
VIP 1 60 Mở trước tốc độ x2

Đá Tiễn Bậc x30

Vé Tầm Bảo Thường  x3

Vàng x2,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +10%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng +10%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +10%
Thời gian lợi ích treo máy offline +2 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +20%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +25
Mua các phụ bản ngày 1 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng 3 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 3 điểm
VIP 2 300 Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +40%

Mảnh Thần Minh 4 Sao

Mảnh Ác Ma 4 Sao

Exp Anh Hùng x2,000,000

Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +50
Mua các phụ bản ngày 1 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng 4 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 3 điểm
VIP 3 1,000 Mở Tuyển điểm võ tướng--Mới

Bảo Thạch Ma Lực x1

Thư Giải Ước x10

Vàng x4,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +20%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +20%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +20%
Thời gian lợi ích treo máy offline +4 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +40%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +75
Mua các phụ bản ngày 2 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 4 điểm
VIP 4 2,000 Kích hoạt Avatar chuyên thuộc VIP 4

Gói 3 Phe Tự Chọn x1

Thư Giải Ước x10

Exp Anh Hùng x4,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +30%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +30%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +30%
Thời gian lợi ích treo máy offline +5 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +60%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +100
Mua các phụ bản ngày 2 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  6 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 4 điểm
VIP 5 5,000 Kích hoạt khung avatar chuyên thuộc

Gói Hỗ Trợ 3 Phe Tự Chọn x1

Bảo Thạch Ma Lực x1

Vàng x6,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +40%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +40%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +40%
Thời gian lợi ích treo máy offline +6 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +80%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +125
Mua các phụ bản ngày 3 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  7 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 4 điểm
VIP 6 10,000 EXP treo máy Quân Chủ +50%

Gói Sát Thương 3 Phe Tự Chọn x1

Bảo Thạch Ma Lực x2

Ấn Ký III x1

Exp Anh Hùng x6,000,000

Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +50%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +50%
Thời gian lợi ích treo máy offline +8 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +100%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +150
Mua các phụ bản ngày 3 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  8 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 5 điểm
VIP 7 15,000 Kích hoạt avatar chuyên thuộc

Gói Anh Hùng Lớn Mạnh Tự Chọn x1

Bảo Thạch Ma Lực x3

Ấn Ký III x1

Vàng x10,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +60%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +60%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +60%
Thời gian lợi ích treo máy offline +10 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +120%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +175
Mua các phụ bản ngày 4 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  9 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 5 điểm
VIP 8 20,000 EXP treo máy Quân Chủ +70%

Gói Anh Hùng Lớn Mạnh Tự Chọn x1

Bảo Thạch Ma Lực x5

Vũ Khí Đỏ x1

Exp Anh Hùng x10,000,000

Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +70%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +70%
Thời gian lợi ích treo máy offline +12 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +140%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +200
Mua các phụ bản ngày 4 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  10 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 5 điểm
VIP 9 30,000 EXP treo máy Quân Chủ +80%

Gói Anh Hùng Lớn Mạnh Tự Chọn x1

Bảo Thạch Ma Lực x5

Áo Choàng Đỏ x1

Vàng x10,000,000

Exp Anh Hùng x10,000,000

Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +80%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +80%
Thời gian lợi ích treo máy offline +14 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +160%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +230
Mua các phụ bản ngày 5 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  11 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 6 điểm
VIP 10 50,000 Kích hoạt khung avatar chuyên thuộc

Gói Anh Hùng Thần Ma Tự Chọn x1

Ấn Ký IV x1

Giày Đỏ x1

Exp Anh Hùng x10,000,000

EXP treo máy Quân Chủ +90%
Lợi ích treo máy Tiền Đồng  +90%
Lợi ích treo máy EXP Võ Tướng +90%
Thời gian lợi ích treo máy offline +16 giờ
Buff Tiền Đồng ngoài đổi Vàng +180%
Giới hạn số lượng túi Võ Tướng +260
Mua các phụ bản ngày 5 lần
Số lần hồi sinh mỗi ngày Vượt Ải Trảm Tướng  12 lần
Giới hạn điểm Tinh lực mỹ nhân 6 điểm

Chúc Học Viên có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

-----Rem kính bút-----

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE