Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Ưu Hóa Và Fix Lỗi Tồn Đọng Tại Phiên Bản Mới Tháng 12.

Ngày đăng: 28/10/2023

TRỞ VỀ

Cập nhật Phiên Bản Mới với các nội dung ưu hóa và fix lỗi như sau, tìm hiểu cùng Rem ngay nhé!

 

Ưu Hóa:

Ưu hóa khi giới hạn mua còn trong vòng 10 lần thì vật phẩm mua thành trị lớn nhất

Chỉnh giảm điều kiện khiêu chiến Thảo phạt Vua Kiến, từ 610 còn 550 ải

Ưu hóa Thần Khí 7 ngày đến kỳ hạn, Skin hạn giờ đến kỳ gửi thư

Ưu hóa nút Phụ Linh giao diện Kế thừa trang bị

Ưu hóa Máy Dẫn Lực khi anh hùng thao tác thì không chuyển động trượt

Ưu hóa Máy Dẫn Lực thêm mới tính năng cài gỡ nhanh Bảo Thạch

Ưu hóa giao diện khiêu chiến của Ma Thuật Chiến số lượng người bày trận mỗi đội và xếp hạng thắng bại         

Ưu hóa khi Kế Hoạch Hoàn Thiện Ngược tăng bậc kỹ năng hiển thị NEW

Ưu hóa giao diện dấu cảm thán viện quân, tăng thêm thuộc tính viện quân, hướng dẫn kỹ năng sinh hiệu lực         

Ưu hóa hình tượng anh hùng trang Login        Xác suất kích hoạt chuyên thuộc bậc 4 Asuka Langley chỉnh thành 100%

Chuyên thuộc bậc 4 Asta tăng thêm 5% bạo kích, bạo thương giảm chỉnh thành 24%

 

Fix Lỗi Tồn Đọng:

Fix vấn đề Ấn Ký/ Thiên Phú Chuyên Thuộc ghi chép lỗi [Đâm Xuyên]

Fix vấn đề Ma Thuật Chiến check xem anh hùng Flash back

Fix Ain Grande khi có lượt Đảo Di Tích không có điểm đỏ      Ưu hóa SK Xem bói vận mệnh thêm vào thưởng tích điểm thêm

Fix Đấu Trường dùng đội Đấu Trường         

Fix Duel Disk lỗi cấm Asta biến thân

Chúc Học Viên có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Học Viện Bá Vương Mobile

-----Rem kính bút-----

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE