Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Thêm Mới Thế Thân Gilgamesh & Sesshomaru.

Ngày đăng: 27/11/2023

TRỞ VỀ

Học Viên Thân Mến,

Anh Hùng Gilgamesh và Sesshomaru đã có thế thân nâng cao sức mạnh, cùng Rem tìm hiểu sức mạnh mới ấy nhé!