Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Cập Nhật Phiên Bản Mới - Ưu Hóa .

Ngày đăng: 07/10/2023

TRỞ VỀ

Cập nhật Phiên Bản Mới với các nội dung ưu hóa như sau, tìm hiểu cùng Rem ngay nhé!

Nội dung ưu hóa:

Ưu hóa biểu hiện trạng thái sau khi vượt ải Thảo phạt Vua Kiến
Ưu hóa lúc boss Guild và đếm ngược hàng đấu giá của nó thì  nhắc nhở, bao gồm giao diện, nhắc nhở sau khi càn quét
Ưu hóa tính năng ra trận nhanh Tháp Phe
Ưu hóa Sổ tay Tiếp Ứng – Cách thể hiện khi độ thiện cảm đầy
Ưu hóa hiển thị giao diện chiến đấu Giải Vương Giả thành 6v6
Ưu hóa hướng dẫn thư của Vương Giả Ma Thuật
Ưu hóa khi người chơi online Vương Giả Ma Thuật, trạng thái khi phát thưởng, sẽ nhảy ra text chúc mừng nhận được
Ưu hóa Shop trong Đảo Di Tích, tất cả shop lối chơi gộp làm một
Ưu hóa tiểu sử anh hùng, khi mở ra tự động nhận thưởng Kim Cương
Ưu hóa số lượng mua ban đầu khi mua ở tiệm là giá trị lớn nhất
Ưu hóa khi hẹn tiếp ứng tăng cấp thì hủy ẩn hình động 
Ưu hóa lối chơi bắt cặp đối thủ Giải Vương Giả Ma Thuật, thêm mới buff tính ngẫu nhiên
Ưu hóa Linh thú tiếp ứng mỗi ngày có thể nhận rương (Hủy sau khi đủ cấp)
Ưu hóa tính năng nhận nhanh Kim Cương Rương BXH
Ưu hóa giao diện thế thân anh hùng, Thần Khí Ảo Hóa, nghiên cứu
Ưu hóa hiển thị thời gian đếm ngược mở ngày cn Ma Thuật Chiến

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE