Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Cập Nhật Mới Tháng 2/2023.

Ngày đăng: 09/02/2023

TRỞ VỀ

Tháng 2 này sẽ có cập nhật mới nào? Cùng Rem khám phá nha!

Cập nhật tướng mới Yhwach

Tính năng thêm mới: Kế thừa trang bị Tháp Cộng Hưởng 

Chúc Học Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Học Viện Bá Vương Mobile.

----Rem kính bút----

FACEBOOK

GROUP

YOUTUBE