Học Viện Bá Vương

Game Đấu Tướng Đa Vũ Trụ Anime Thế Hệ Mới

Chuỗi Sự Kiện Tuần 93 - Tuần Lễ Của Nữ Thần.

Ngày đăng: 28/03/2024

TRỞ VỀ

Chuỗi sự kiện tuần 93 đã xuất hiện, Theo dõi cùng Rem ngay nào!!

Thời gian

🎯 Bắt đầu: 00h00 ngày 29/03/2024

🎯 Kết thúc: 23h59 ngày 04/04/2024

Phạm Vi

Ngoại trừ máy chủ có sự kiện 2 và 3 tuần mở máy chủ

Nội Dung

Tiếp Ứng Kikyo

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Học Viên có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày hoặc trực tiếp mua gói quà để nhận vật phẩm rút thưởng, rút thưởng và thu thập đủ 270 vật phẩm có thể đổi tiếp ứng mới Kikyo